lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

เงื่อนไขการรับประกันและการบริการ

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

:: นโยบายเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของ WhiteMKT ::

 การรับประกันสินค้านี้มีผลเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

     1. บริการซ่อมฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่เฉพาะตัวเครื่อง สำหรับความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลติจากโรงงานและเกิดจากการใช้งานในสภาพที่ถูกต้อง ตามหนังสือคู่มือการใช้งานภายในระยะเวลาประกันที่กำหนด

     2. การประกันไม่ครอบคลุมเงื่อนไขดังต่อไปนี้

     
     2.1 บัตรประกันมีรอยแก้ไขส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หรือไม่นำมาแสดงในการนำเครื่องมาซ่อม

          2.2 จงใจทำเครื่องเสียหาย อุบัติเหตุเนื่องจากประมาทเลินเล่อ ความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ

          2.3 เครื่องผ่านการซ่อมจากที่อื่น หรือถูกดัดแปลงสภาพผิดไปจากข้อกำหนดจากโรงงาน หรือเครื่องเสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการใช้งาน ซึ่งมิได้เป้นไปตามคู่มือแนะนำการใช้

          2.4 ภายนอกเป็นรอย สีถลอก บุบ หัก หรือลักษณะผิดปกติอื่่นๆ อันเรื่องมาจากการขนส่ง

          2.5 การเสียเรื่องจากเหตุอื่นๆ การเสื่อมหรือสึกหรอจากการใช้งานปกติอันไม่ได้เกิดจากเทคนคิการผลิตหรือคุณภาพอะไหล่ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าเห็นสมควรยกเว้นการประกัน

     3. การประกันไม่รวมถึงพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายในการบริการนอกสถานที่

     4. โปรดเก็บรักษาบัตรประกันไว้กับผู้ซื้อ เมื่อต้องการรับบริการ โปรดนำบัตรประกันนี้ พร้อมใบเสร็จ เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า ข้อมูลการชำรุดเสียหาย แนบมากับสินค้า มาแสดงทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง

     5. หากสินค้ามีปัญหาในระยะรับประกัน ต้องจัดส่งสินค้ามาที่ศูนย์บริการตามด้านล่าง

     6. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ามาที่ศูนย์บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งสิ้น

หากสินค้ามีปัญหา โปรดติดต่อศูนย์บริการ

บริษัท ไวท์ เอ็มเคที จำกัด / บริษัท ไวท์ รีเทล จำกัด สาขาพุทธมณฑลสาย 4 : 169/44 โครงการสายสี่สแควร์ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220 โทร 034-141-919 มือถือ 089 491 7695

      7. รับคืนสินค้าภายใน 7 วันนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

     Whitemkt บริษัทมีนโยบายรับคืนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า  (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการคืนสินค้าที่บริษัทกำหนด)  

     เมื่อบริษัทได้รับคำขอคืนสินค้าของท่านพร้อมทั้งได้รับสินค้าคืนจากท่านแล้ว ฝ่ายตรวจสอบสินค้าจะใช้เวลาประมาณ 5 วัน เพื่อตรวจสอบสภาพสินค้าและความถูกต้อง หลังจากนั้น แผนกบริการลูกค้าจะติดต่อท่าน ผ่านทางอีเมล์เพื่อแจ้งกระบวนการเปลี่ยนสินค้า หรือการคืนเงินบริษัทจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของท่าน  ซึ่งการขอคืนสินค้าบริษัทมีเงื่อนไขดังนี้

      - บริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินในกรณีสินค้าชำรุดเสียหายจากตัวสินค้าเอง  ชำรุดจากการขนส่ง หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ  ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าเอง 

     รายละเอียดเพิ่มเติมของสภาพสินค้าแต่ละประเภท ที่อยู่ใน เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน สินค้าต้องอยู่ในสภาพเบื้องต้น

สภาพเบื้องต้น หมายถึง  

- สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์  ครบถ้วน   
- สินค้าต้องไม่ชำรุด เสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ
- บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์
- อุปกรณ์เสริมมีครบทุกชิ้น และอยู่ในสภาพดีและไม่ถูกแกะใช้
- มีพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าครบถ้วน
- มีบัตรประกันสินค้า
- ไม่มีข้อมูลในหน่วยความจำของสินค้า (เช่น เครื่องเล่น MP3 กล้องดิจิตอล โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์วางตัก)

 

สินค้าที่ไม่สามารถส่งคืนได้

- เทปวีดีทัศน์   เว้นแต่กรณี ไม่สามารถเปิดดูได้
- แผ่นดีวีดี    เว้นแต่กรณี ไม่สามารถเปิดดูได้
- แผ่นซีดีเพลง   เว้นแต่กรณี ไม่สามารถเปิดดูได้
- แผ่นเกม   เว้นแต่กรณี ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
- แผ่นโปรแกรม หรือสินค้าในประเภทเดียวกัน เว้นแต่กรณี ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
- หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร  เว้นแต่จำนวนหน้าของหนังสือขาดหายไป  ทั้งนี้หน้าที่ขาดหายไปต้องไม่เกิดจากการฉีกขาด
- อาหารและเครื่องดื่ม
- ดอกไม้และสินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้
- สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้เป็นกรณีพิเศษ นับรวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ คูปองอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเพื่ออนามัย เช่น ชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำ  ต่างหู และสินค้าที่ต้องใช้เชื้อเพลิงเหลวหรือแก๊ส

 

การรับประกันหลังครบ 7 วันนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

     หลังจากครบ 7  วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ท่านยังสามารถเปลี่ยนหรือส่งซ่อมสินค้ากับผู้ผลิตสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่กำหนดไว้สำหรับสินค้านั้นๆ สำหรับรายละเอียดการรับประกันสินค้าแต่ละประเภท ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Whitemkt เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือตรวจสอบจากเอกสารใบรับประกันที่มากับสินค้า หรือติดต่อกับศูนย์บริการของผู้ผลิตสินค้านั้นๆ

การคืนเงิน

บริษัทจะทำการตรวจสอบคำขอคืนสินค้า  พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และทำการตรวจสอบสินค้า  เมื่อผ่านการตรวจสอบคำขอ เอกสารและสินค้าแล้ว บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ท่านภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารการขอคืนสินค้า โดยบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท

 

ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าตามช่องทางที่ระบุไว้ในหน้า ติดต่อเรา

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้
ขอใบเสนอราคา

เพิ่มเพื่อน 

CATEGORY

อุปกรณ์กู้ภัย เปลสนาม [471]
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย [450]
อุปกรณ์อุตสาหกรรม (Industrial Equipment) [208]
เครื่องมือช่าง (Professional Tools) [1073]
เครื่องมือไฟฟ้า (Power Tools) [337]
เครื่องมือช่างยนต์ (AUTOMOTIVE TOOLS) [462]
เครื่องมือสำหรับ เครื่องยนต์ หัวฉีด [252]ช่องทางการติดต่อกับเราครับ
 

 โทรศัพท์ : 089 491 7695

อีเมล์ : toucht@gmail.com

  Facebook : whitemkt

  Twitter : whitemkt

 Instragram : whitemkt

พูดคุยกันสดๆ (Chat)

  line ID : @WhiteMKT

เพิ่มเพื่อน

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม2,235,667 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,365,472 ครั้ง
เปิดร้าน29 ส.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท26 พ.ค. 2561

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก